Tomasz Kuc

Jest starszym asystentem Katedry i Kliniki Chorób Oczu Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi im. gen. dyw. prof. B.Szareckiego w 1996r. Staż podyplomowy odbył w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie, gdzie okulistycznego abecadła uczył się pod kierunkiem dr M.Januchty. W latach 1997 - 2001 był lekarzem Dywizjonu Okrętów Podwodnych oraz lekarzem okrętowym ORP Orzeł.I-szy stopień specjalizacji uzyskał w Katedrze i Klinice Chorób Oczu WAM w Łodzi pod kierunkiem dr J.Adamskiego w 1999r, II-gi stopień - w AMG w 2004 roku, pod kierunkiem dr A.Króla. W latach 2001 - 2004 był kierownikiem Poradni Jaskrowej Gdańskiego Centrum Zdrowia (GCZ). Przewód doktorski nt "guzy przerzutowe błony naczyniowej oka u chorych z rakiem płuc" otworzył pod kierunkiem prof B.Iwaszkiewicz - Bilikewicz w Akademii medycznej w Gdańsku w 2005r. Jest autorem ponad 20 prac i  wystąpień na krajowych i międzynarodowych sympozjach okulistycznych. Główne zainteresowania dotyczą chirurgii witreo - retinalnej u chorych z odwarstwieniem siatkówki, retinopatią cukrzycową i schorzeniami plamki żółtej. Ponadto zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną oraz laseroterapią chorób narządu wzroku. Jest członkiem Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego(PTO) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Witreoretinalnej (EVRS). Prywatną Praktykę Okulistyczną prowadzi od 1999 roku.